Menu

Reglement

REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHTEN 2019

IN DE GEMEENTE MAASDRIEL

 1. U doet allen mee op eigen risico, de organisatie is dus niet verantwoordelijk.
 2. Alle deelnemende voertuigen en aanhangers dienen te voldoen aan alle technische eisen welke daarvoor in de verkeerswetgeving zijn vastgesteld.
 3. Alle deelnemende voertuigen en aanhangers dienen W.A. verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering)
 4. U dient zich stipt te houden aan de door ons gestelde route en het tijdstip.
 5. Het is niet toegestaan op van de opstart plaats en de route van de optocht een afval plaats te maken dus tijdens de opstelling van de optocht graag U afval zoals lege flessen e.d. op de wagen te verzamelen zodat de bewoners hiervan geen overlast ondervinden.
 6. Alle deelnemende voertuigen en aanhangers dienen tijdens de optocht bestuurd te worden door een daartoe bevoegd en bekwaam persoon, dus in het bezit zijnd van het daarbij behorend rijbewijs,
  De bestuurder mag niet onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken.
  De wettelijke bepalingen ingevolge de wegenverkeerswet zijn onverminderd van toepassing,

  In voorkomend geval zal verwijdering uit de optocht plaatsvinden.
  Alcohol gebruik tijdens de “OPTOCHT” moet tot een minimum worden beperkt. 
  Verzoek om op en rond de wagens niet zichtbaar alcoholische dranken te nuttigen.
 7. Het strooien van versnaperingen mag, alleen in het belang van de veiligheid plaatshebben vanaf de laatste wagen en in achterwaartse richting snoepgoed aanreiken mag wel.
 8. Het overvloedig strooien van confetti en versnipperd papier wordt niet gewaardeerd.
 9. Aanwijzingen door de Rijkspolitie, jury of het organiserend comité in het belang van de openbare orde en/of veiligheid gegeven, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
 10. Het is niet de bedoeling dat de tuinen en de openbare weg worden gebruikt als urineerplaats probeer dit te allen tijde te voorkomen voor ieders plezier.
 11. Het produceren van vuur is VERBODEN en rookontwikkeling beperkt toegestaan (mits in overleg met de organisatie en jury).
 12. Het ten gehoren brengen van muziek stellen wij op prijs echter onder de volgende voorwaarden:
  A) De muziek keuze af te stellen op een zodanig geluidsniveau (maximaal 80 dB) dat het publiek dat naar de optocht staat te kijken hiervan geen last ondervind mocht dit toch het geval zijn zal door de organisatie of jury hier melding van gemaakt worden bij het aanspreekpunt van de deelnemende vereniging
  B) De muziek keuze dient betrekking te hebben op het carnaval dus constant ten gehoren brengen van house, hardcore en/of andere soorten muziek wordt niet op prijs gesteld en worden meegnomen in de puntentelling voor carnavalesk en presentatie
 13. Er mogen naast de chauffeur geen personen op het trekkend voertuig aanwezig zijn dus op geen enkele plaats b.v. bij een tractor op de motorkap of bij een laoder voor in de bak of op de lepels
 14. Wij vragen u er zorg voor te dragen geen onnodig oponthoud in de optocht te veroorzaken door b.v. veelvuldig en onnodig te stoppen waardoor we een optocht in gedeelte krijgen. Dit is geen mooi gezicht voor het publiek en vervelend voor diegene die achter u lopen / rijden.

Het reglement wordt meegezonden met het inschrijfformulier voor de deelnemende vereniging de personen die inschrijft is ook het aanspreekpunt voor de vereniging. Met het invullen van het inschrijfformulier is bewijsbaar dat de vereniging een reglement ontvangen heeft.

Bij het negeren van opmerkingen door organisatie en/of jury aangaande het reglement kunnen
diverse straffen uitgedeeld worden van punten in mindering tot verwijdering en/of weigeren van deelnamen in de toekomst aan de optocht.

SponsorsKoen de Leeuw Bouwontwerp & Advies

WEBE Afbouw

Verschuure Kartonnage

Berry

P. v Koolwijk Bloemen en Planten